David Tlale Spring 2014 – New York Fashion Week

Photos: David Tlale Spring 2014 – New York Fashion Week
all photos by Ekaterina Golovinskaya / Meniscus Magazine